Un mediu de afaceri dinamic are rolul de a crește competitivitatea pe piață, aspect important pentru clienții care doresc produse sau servicii mai calitative, la prețuri mult mai avantajoase. Pentru o companie care își dorește să crească atât ca și capabilități interne cât și ca număr de clienți, este important să dețină un antreprenor eficient, care să își asume și anumite cunoștințe de contabilitate. De la momentul de proiectare pentru planul de afaceri și până la lansarea pe piață a firmei, există numeroase resurse care necesită angrenate pentru un proces de succes. De la resurse financiare și umane și până la cele tehnologice, un bun antreprenor trebuie să știe să organizeze, să managerieze activitatea pentru a produce performanțe.

Revenind la importanța unor noțiuni de contabilitate, acestea au rolul de a ajuta un antreprenor pentru planificarea muncii în vederea maximizării rezultatelor și valorificării tiparelor de management pliate pe profilul organizației. Noțiunile de contabilitate se referă atât la cifre și statistici despre cheltuieli de producție sau profit, cât și îndatoririle fiscale pe care le are o firmă în raport cu instituțiile statului. În cadrul acestui articol evidențiem doar câteva care prezintă o importanță primară pentru un antreprenor aflat la început de drum.

Înțelegere și aplicare a cunoștințelor de contabilitate din perspectiva unui antreprenor

În funcție de structura organizatorica a unei companii, aceasta deține mai multe ierarhii interne care au rolul de a eficientiza împărțirea sarcinilor de muncă. Pentru firmele mici, aflate la început de drum, un antreprenor poate juca rolul de manager, leader sau muncitor, toate pentru a putea să identifice zonele în care trebuie să investească mai mult timp. Cultura organizationala este iarăși un punct cheie. Pentru un climat organizațional coerent în care productivitatea să crească, implicarea antreprenorului este vitală pentru a media interacțiunile.

Cunoștințele de contabilitate minime ale unui antreprenor trebuie să fie asumate încă de la începutul afacerii. Acestea implică înțelegerea și monitorizarea activelor și pasivelor, interpretarea corectă a unui bilanț contabil și întocmirea acelui cash flow, proiectarea și prognozarea bugetului în funcție de indicatorii de performanță monitorizați, vizualizarea rentabilității afacerii și implicit, a cifrei de afaceri. Un antreprenor trebuie să coreleze în permanență cheltuielile fixe și mobile cu profitul într-un anumit interval de timp, trebuie să ofere angajaților prime și anumite bonificații pentru rezultate excepționale la locul de muncă.

Intermedierea afacerilor – un punct de creștere

Dezvoltarea unei companii se poate realiza prin mai multe mijloace, chiar și prin intermediul unor oameni de afaceri care se ocupă cu corelarea parteneriatelor dintre firme. Acesta reprezintă un mod viabil de a crește pe piață, de a solidifica relații cu alți parteneri. Pentru cei care mijlocesc astfel de relații, câștigurile lor iau forma unui provizion. Prin urmare, această noțiune de contabilitate ar trebui înțeleasă și ea de către un antreprenor cu viziune care se dedică obiectivelor asumate la nivel de firmă. Pentru a putea crește organic în vânzări, se recomandă ca afacerile să dețină solide rampe de lansare în online prin campanii de promovare și să angreneze în cheltuieli și anumite valori cu costurile de promovare.